เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เมื่อวันที่15สิงหาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธียกเสาเอกและร่วมรับบริจาคเงินเพื่อสร้างองค์เจ้าพ่อแสนองค์ให่ม

เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข พิธียกเสาเอกศาลเจ้าพ่อแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อวันที่14สิงหาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงจากสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไห้มศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่9สิงหาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล theBestofSaensuk และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการสายใยรัก เมื่อวันที่1สิงหาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแข่งขัน คลานเร็ว แต่งตัวเร็ว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการลูกน้อยและคุณแม่มากมาย ณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก เทศบาลเมืองแสนสุข สายใยรัก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เมื่อวันที่31กรกฎาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส เทศบาลเมืองแสนสุข น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสดใส

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบ แบบเรียนให้กับผู้เข้าร่วม

เทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ เทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ เทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ เทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศชาโตเดลคัพ เมื่อวันที่26กรกฎาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข และผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ ทีมชาโตเดล กับ หนองมนวิชั่นกลาส 2-0 

เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ชาโตเดลคัพ ครั้งที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่19กรกฎาคม2556 โดยได้รับความร่วมมือในการเดินขบวนแห่เทียนจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขนำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชุมชนและโรงเรียนต่างภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อนเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีที่ควรสืบทอดต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการแสนสุขสุดยอด เมื่อวันที่10-11กรกฎาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในโครงการมีการอบรมผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ บริเวณชายหาดบางแสน เพื่อยกระดับมาตราฐานการให้บริการ อาหารที่มีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสุดยอด

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี" เมื่อวันที่26มิถุนายน2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขขึ้นบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการภาครัฐแนวให่มเพื่อการจัดการชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน (กรณีของเทศบาลเมืองแสนสุข)" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่7มิถุนายน2556 ณบริเวณพุธทสมาคมสว่างผลหนองมนโดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและเดินรณรงค์ป้องกันใข้เลือดออก พร้องทั้งแจกทรายอะเบท โลชั่นกันยุง ปลาหางนกยูง โดยได้รับความร่วมือจากปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลฯ ชุมชนในเขตเทศบาลฯทั้ง3เขต

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2556

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรม "คอนโดปูไข่"เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและคุณแม่สติล คุณปลื้มเป็นผู้ปล่อยปูไข่นอกกระดองตัวแรกลงในคอนโด และมีสมาชิกต่างๆร่วมสร้างคอนโดปูไข่ ณ หาดวอนภา

เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่ เทศบาลเมืองแสนสุข คอนโดปูไข่