เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีส่งมอบหนังสือ แจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาขิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข โดย นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.กกต.จ.ชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและแจ้งรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกตั้ง และท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ประธานคกก.การเลือกตั้ง ประจำจ.ชลบุรี ได้เป็นประธานในการ มอบหนังสือ และกล่าวต้อนรับ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะต่างๆแก่ผู้รับการเลือกตั้งทุกคน เมื่อวันที่1พฤษภาคม2557

เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง