เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงาน Bangsaen Bike week2013 เมื่อวันที่25มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013