เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่11มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข ภายในงานพบกับบู๊ทกิจกรรมต่างๆมากมาย การออกร้านแจกอาหารและขนมจากพนักงานเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่8มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศBangsaen Countdown2014 เมื่อวันที่31ธันวาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2557 พร้อมด้วยการทำบุญตักบาตร ณ ตลาดหนองมน ในเช้าวันที่1มกราคม2557

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen-countdown2014

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิดBangsaen Thailandspeed Festival2013เมื่อวันที่21ธันว่าคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามเฉพาะกิจแบบปิดเมือง ชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailandspeed Festival2013

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการ โครงการวันคนพิการสากล เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ เมื่อวันที่3ธันว่าคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประธานชุมชน ประธานสตรีระดับชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 370 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล เทศบาลเมืองแสนสุข คนพีการสากล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว บางแสนไทยแลนด์สปีดเฟสติวัล เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2556 ณโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen speed

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการ จัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2556 ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขโดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นเกียรติในการมอบรางวัลชนะเลิศผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนดีเด่นพร้อมร่วมสัมนากับผู้ประกอบการอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการ

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศโครงการ เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย โดยรถ Ambulance และมูลนิธิ ครั้งที่2 เพื่อลดการบาดเจ็บ ลดภาวะแทรกซ้อน และ ลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศคาร์ฟรีเดย์ เมื่อวันที่22กันยายน2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวานจักรยาน บริเวณลานเอนกประสงค์แหลมแท่น

เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์ เทศบาลเมืองแสนสุข คาร์ฟรีเดย์

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศกิจกรรมอณุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เมื่อวันที่21กันยายน2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือกับพนักงาน ผู้บริหารโค้ก พนักงาน ข้าราชการ ประชาชนในเชตเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมมือกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสนเป้นระยะทางรวมกว่า 4 กิโลเมตร

เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล เทศบาลเมืองแสนสุข อณุรักษ์ชายฝั่งสากล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ เทศน์มหาชาติ ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(ท้ายดอน) เมื่อวันที่19มีนาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศลเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000พระคาถา โดยได้รับความร่วมือจากประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศน์มหาชาติ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศกีฬาชุมชน เมื่อวันที่23สิงหาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเล่นกีฬาไปกับ43ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาชุมชน