เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศแสนสุขสะอาด หลังจากเทศกาลวันไหลบางแสน โดย เมื่อวันที่21เมษายน2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด