เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดงานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบจักรยาน โครงการทำดีทุกวัน จาก ดีแทค ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ภายในงานมีการแสดงจาก น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศภาพถ่าย MMS กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับเกีรยติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข) เป็นประธานในพิธิเปิด โดยภายในงานมีการแสดงโชว์จากโรงเรียนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และมีการออกร้าน แจกอาหารให้กับเด็กที่มาเข้าร่วมงานโดยพนักงานและข้าราชการ จากเทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศและพิธีเปิดในงาน

เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็กแห่งชาติ 2556

งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 เทศบาลเมืองแสนสุข

กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข

16.00 น.
- ลานกิจกรรมอื่นๆ เปิดให้บริการ
17.00 น.
- นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณรงค์ชัย คุณปลื้ม เดินทางสู่ที่นั่งประธาน
-เปิดเพลงมหาฤกษ์
17.10 น.
- การแสดงจินตลีลาน่ารักๆ ประกอบเพลง
17.20 น.
- ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
17.30 น.
- นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณรงค์ชัย คุณปลื้ม ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน
17.30-18.00 น.
- พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน จากท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข
18.20-20.00 น.
- นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เดินเยี่ยมชมลานกิจกรรมและลานการเรียนรู้
-ชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรมงานบางแสนเค้าดาวน์ 2013 ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนเค้าดาวน์ 2013

รวมงานเคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บางแสน จัดโดย เทศบาลเมืองแสนสุน

ตารางกิจกรรม Bangsaen countdown

19.00-19.10
MC.เปิดงาน และนำเข้าศิลปืน COCONUT SUNDAY
19.10-20.00
COCONUT SUNDAY (MUSIC FARM)
20.00-20.10
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน NUVO
20.10-21.00
NUVO (SONY MUSIC)
21.00-21.10
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน PLAYGROUND
21.10-22.00
PLAYGROUND (GMM GRAMMY)
22.00-22.10
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน FUNKYBURGER
22.10-23.00
FUNKYBURGER (GMM GRAMMY)
23.00-23.10
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน NO MORE TEAR
23.10-23.50
NO MORE TEAR (GMM GRAMMY)
23.50-23.55
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าการ Count Down 2013
23.55-00.05
Count Down 2013
00.05-00.10
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน RETTRO SPEC
00.10-01.50
RETTRO SPEC (GMM GRAMMY)
01.50-01.55
MC. พูดขอบคุณ และนำเข้าศิลปิน LIPTA
01.55-02.45
LIPTA (SONY MUSIC)
02.45-02.50
MC.พูดขอบคุณศิลปินและปิดงาน

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรม โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม เป็น ประธานในพิธี

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย สหวิทยาเขตบางแสนครั้งที่ 8 (ข้าวหลามเกมส์) วันที่ 17-25 ธ.ค.55 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางดอน เมืองชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้
1. อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข
3. โรงเรียนนารานุบาล
4. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
5. โรงเรียนวอนภาศัพท์
6. โรงเรียนสุขุมวิทยา
7. โรงเรียนแสนสุขศึกษา
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรมงาน Bangsaen Thailand speed festival เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailand speed festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailand speed festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailand speed festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailand speed festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Thailand speed festival 2012

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข วันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดย ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณ ปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงและแข่งขันกีฬาอาทิเช่น การแสดงลีลาศ โดย ชุมชนบางเป้ง การ แข่งขัน ห่วงใยใส่รัก 60ยังแจ๋ว(ปิดตาตีปี๊ป) อุ้มรัก(อุ้มลูกโป่่งวิ่งเปรี้ยว)

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

ภาพกิจกรรมขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยช่วงเช้าเป็นการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติรวมระยะทางทั้งสิ้น 100 กิโลเมตรโดยใช้เส้นทาง ถ.สุขุมวิท-อำเภอบางละมุงกลับมาที่เทศบาลเมืองแสนสุข และช่วงบ่ายเป็นการปั่นจักรเทิดพระเกียรติจากเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อไปจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 ช่วงเช้า

เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555

ภาพกิจกรรม ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 ช่วงบ่าย

เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ขี่จักรยานเทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555

ภาพกิจกรรม และพิธีเปิด วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555

ภายในงาน มีการแจกของ สอนอาชีพ ตรวจสุขภาพให้กับผู้พิการ และมีการแสดงโชว์จากผู้พิการ

เทศบาลเมืองแสนสุข วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลเมืองแสนสุข วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลเมืองแสนสุข วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลเมืองแสนสุข วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลเมืองแสนสุข วันคนพิการสากลเทิดไท้องค์ราชัน

ภาพพิธีเปิดและกิจกรรม โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภายในงานมรการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันโรคเอดส์อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์

จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Thailand Speed Festival 2012 ณ ห้องแปซิฟิค แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันรถย

นต์ทางเรียบบนสนามเฉพาะกิจ, นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

ในปีนี้ Bangsaen Thailand Speed Festival ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ยังได้รับการประสานกำลังจาก 7 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) โดยการประลองความเร็วจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2555 บนสนามเฉพาะกิจแบบปิดเมืองหรือ Street Circuit ระยะทาง 3,700 เมตร ณ ชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุข

เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Thailand Speed Festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Thailand Speed Festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Thailand Speed Festival 2012 เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Thailand Speed Festival 2012