ภาพกิจกรรม ประจำปี 2567

Bangsaen Grand Prix 2024

Bangsaen Grand Prix 2024

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 256

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 256

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด”(Saensuk Cleaning Week)ครั้งที่ 1/2567

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด”(Saensuk Cleaning Week)ครั้งที่ 1/2567

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

โครงการสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

การแข่งขัน Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

การแข่งขัน Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567