มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชายหาดบางแสน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว (สนับสนุนหลังคาแครี่บอยพร้อมแอร์ วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ประจำรถพยาบาลกู้ชีพ และเครื่องแบบชุดปฏิบัติการทางน้ำ มูลค่ารวม 80,000 บาท)

- นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว จำนวน 20,000 บาท

- นายภาสกร หอมหวล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (สท.เหี่ยว) สนับสนุนสัญญาณไซเรนติดรถพยาบาล มูลค่า 10,000 บาท

รับมอบโดยมีนายสุเทพ จารุวรรักษ์ ประธานชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว พร้อมอาสาสมัครชมรมฯ รับมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายรัศมี สุมานาท ที่ปรึกษากู้ชีพฉลามขาว น.ต.ภานุวัฒน์ รัดเกล้า อดีตครูฝึกหน่วยซีล ดร.นิภา บูรณะกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) สังกัดอบจ.ชลบุรี นายทัชชภณ ปิ่นทอง ส.อบจ.ชลบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และอถล.เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว