เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดงานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival เทศบาลเมืองแสนสุข งานแถลงข่าว singha Thailand water sport Festival