เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่15พฤษภาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ปฐมนิเทศเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข ปฐมนิเทศเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข ปฐมนิเทศเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข ปฐมนิเทศเด็กเล็ก