เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เมื่อวันที่27ธันวาคม2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักด์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศนมตรีฯ ทั้ง3ท่าน คณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พร้อมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย สหวิทยาเขตบางแสน ( ข้าวหลามเกมส์ ) ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่20ธันวาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 แห่ง

เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”เมื่อวันที่17ธันวาคม2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ภายในการมีการจัดนิทรรศการ การลด ละ เลิกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กิจกรรมผู้ประกอบการค้าฯ พบผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงานวิ่ง“บางแสน21 ฮาล์ฟมาราธอน 2018” เมื่อวันที่15-16ธันวาคม2561 โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 15000 คน ณ บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงาน Bikeอุ่นไอรัก เมื่อวันที่9ธันวาคม2560 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มพร้อมด้วยแตงโม เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในงานBikeอุ่นไอรักต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข" เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพือเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด และยังมีวิทยากรจาก บมจ.กรุงไทยแอกซ่า มาให้ความรู้เกี่วกับการออมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้แก่คณะกรรมการผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 เมื่อวันที่16ตุลาคม2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยผศ.สมพิศ อุดมศิลป์ เป็นประธานดำเนินการประชุม และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกัน เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆของทางเทศบาลฯให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เมื่อวันที่8ตุลาคม2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายสวัส หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีทั้ง3ท่าน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในเขต พร้อมคณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเพื่อให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561 - 2564)ฉ.7

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี2561" เมื่อวันที่25กันยายน2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2561" เมื่อวันที่24กันยายน2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ" เมื่อวันที่18ธันวาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร คณะกรรมการทั้ง2คณะ เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่6,ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว สำหรับคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่งเทศบาลเมืองแสนสุข ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่7 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประชาคมชุมชน,ประชาคมชุมชนเมืองและขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ