เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการบางแสนปลอดโฟม" เมื่อวันที่31มกราคม2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการรถพ่วงข้าง มีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และปัญหาการจัดการด้านมลพิษจากบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหาร รวมทั้งมีความใส่ใจในการลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการประกวดภาพวาด"บางแสนสร้างศิลป์" เมื่อวันที่27มกราคม2561 เวลา 07.30 น. โครงการนี้เป็นโครงการประกวดภาพวาด บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุก อ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการสร้างศิลป์ในทุกเพศทุกวัย และมีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)" เมื่อวันที่24มกราคม2561 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เพื่อเป็นการสงเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลฯและใก้ลเคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน(Bangsaen Health Festival) ประจำปี2561" เมื่อวันที่19มกราคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันเดินขบวนพาเหรด เริ่มเคลื่อนที่จากเทศบาลฯไปถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งการประกวดแอโรบิค ประกวดวาดภาพ พร้อมด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพที่ยกความรู้มาไว้ที่งานนี้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มากความสามารถ

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน" เมื่อวันที่19มกราคม2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดราษฎ์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและใก้ลเคียง ภายในงานมีการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ แว่นตา ไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนอีกมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'วันเด็กแห่งชาติ61" เมื่อวันที่12มกราคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมาก และของรางวัลอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่" เมื่อวันที่29ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 นำโดย พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14 และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมกันหารือทำความเข้าใจและวางแผนป้องกันระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด" เมื่อวันที่8ธันวาคม2560 เวลา 08.30 น. ณ วงเวียนชายหาดบางแสน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมกันทำความสะอาดเพื่อทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน" ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม" เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข การจัดอบรมในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้สูงอายุในชุมชน จึงมีการอบรมในเรื่องโภชนาการในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปากและการบริหารช่องปาก การกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน โดยทีมสหวิชาชีพที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยซากุและเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่น

เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2560" เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เรื่อง ขอเสนอญัตติแจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)แก้ไข ฉบับที่3

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1"เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสัวสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เพื่อเป็นรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนต่างๆถึงผู้บริหารโดยตรง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่7/2560 เมื่อวันที่30ตุลาคม2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี นายวรชาติ ศักวราสวัสดิ์ นาย สวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่7 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่7 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่7 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่7 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่7 60