ชื่อโครงการ

วันประกาศ

จำนวนการเข้าชม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่เอนกประสงค์แหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน (BANGSAEN ๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการ มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ (BANGSAEN HEALTH FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระ ขนาด ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังเก่า) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระ ขนาด ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมลานศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณแหลมแท่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ข้างเมรุวัดตาลล้อม) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ครั้งที่ ๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารนันทนาการและสวนสาธารณะเขาสามมุข โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ข้างเมรุวัดตาลล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนลงหาดบางแสน (บริเวณห้างสรรพสินค้าแหลมทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ภายในสนามฟุตบอล จำนวน ๓ เสา พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการ BANGSAEN ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ยืดเหยียดกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมใกล้ถนนเลี่ยงชุมชนตลาดหนองมน (ตรงข้ามแกรนด์โฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๒ ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ภายในสนามฟุตบอล จำนวน ๓ เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมระหว่างถนนบางแสนล่างและซอยนทีทิพย์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมระหว่างถนนบางแสนล่างและซอยนทีทิพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสน-อ่างศิลา (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๕๘/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างทาสีทางม้าลายภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถกวาดร่อนขยะชายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเลี่ยงตลาดหนองมน (ข้างหอพักอบอุ่นเพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ครั้งที่ ๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง ซอย ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยข้างร้าน (ก๋วยเตี๋ยวกุ๊กกิ๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเลี่ยงตลาดหนองมน (ข้างหอพักอบอุ่นเพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะบริเวณแหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อม ถนนบางแสนสาย ๔ เหนือ (หลังวัดแสนสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบางแสนสาย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ตรงข้าม บจก.สแตนดาร์ดฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นรองรับกระดาษขนาดสูงสุด AO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)