ชื่อโครงการ

วันประกาศ

จำนวนการเข้าชม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแสนสุข-บางพระ (บริเวณแยกไฟแดงเลี่ยงเมือง หนองมน-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางแสน - อ่างศิลา (สะพานคลองบาง โปรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนลงหาดบางแสน ซอย ๑๔ (ใกล้กานต์ชนิด เพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน และซอยต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมน วิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๗๔) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมนวิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๕๘/๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมทางเข้าวัดแสนสุข (ใกล้บ้านเลขที่ ๔๕/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (แยกสามท่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๒๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่เอนกประสงค์แหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน (BANGSAEN ๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการ มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ (BANGSAEN HEALTH FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระ ขนาด ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังเก่า) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระ ขนาด ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมลานศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณแหลมแท่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ข้างเมรุวัดตาลล้อม) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ครั้งที่ ๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารนันทนาการและสวนสาธารณะเขาสามมุข โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างออกแบบโครงการจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ข้างเมรุวัดตาลล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนลงหาดบางแสน (บริเวณห้างสรรพสินค้าแหลมทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ภายในสนามฟุตบอล จำนวน ๓ เสา พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการ BANGSAEN ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ยืดเหยียดกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมใกล้ถนนเลี่ยงชุมชนตลาดหนองมน (ตรงข้ามแกรนด์โฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๒ ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ภายในสนามฟุตบอล จำนวน ๓ เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)