ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์📢📢

📌ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประกอบการทุกประเภทบริเวณชายหาดบางแสน

#ไม่หยุด ประกอบการ เนื่องจากวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน เป็นวันลอยกระทงซึ่งการจราจรหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร

หยุดประกอบการในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แทน

📌ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ผู้ประกอบการทุกประเภทบริเวณชายหาดบางแสน

#ไม่หยุด ประกอบการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ “วันพ่อแห่งชาติ”

หยุดประกอบการในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 แทน