ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

สอบถามเพิ่มเติม : กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193507 หรือ ID Line : saensuk1