กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 ❌❌#งดเล่นสาดน้ำประแป้ง

กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

วันที่16เมษายน2565
เวลา 08.00 น. - เริ่มการก่อพระทรายวันไหลบางแสน
เวลา 10.00 – 17.00 น. - สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูป
เวลา 13.00 – 17.00 น. - การแสดงบนเวทีหลัก 3 ศิลปิน
1. ไซโล
2. Polycat
3. ลำไย ไหทองคำ

วันที่17เมษายน2565
เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 07.00 – 17.00 น. - สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูป
เวลา 09.00 – 17.00 น. - เริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
1. การแข่งขันสะบ้า
2. การแข่งขันช่วงรำ
3. การแข่งขันแกะหอยนางรม
4. การแข่งขันวิ่งเปี้ยว
5. การแข่งขันวิ่งสามขา
6. การแข่งขันชักเย่อ
7. การแข่งขันวิ่งผลัดข้าวหลาม
เวลา 12.00 – 17.00 น. - การแสดงบนเวทีหลัก 4 ศิลปิน
1. ไซโล
2. เบิ้ล ปทุมราช
3. จุลโหฬาร
4. ตู่ ภพธร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลฯ มีมาตรการดังนี้
ห้ามเล่นสาดน้ำ/ประแป้ง
งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
งดการแข่งขันกีฬามวยทะเล
งดเวทีคอนเสิร์ตโค้ก (ปรับเปลี่ยนเป็นบูธกิจกรรม)
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมก่อพระทรายวันไหล ผู้จัดกิจกรรม ต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนร่วมงาน

สำหรับการแสดงดนตรี จำกัดผู้เข้าชม และต้องรักษาระยะห่าง โดยเจ้าหน้าที่จะควบคุมการเข้าชมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการแสดงจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3585 ในวันเวลาราชการ

#ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
#ห้ามเล่นสาดน้ำห้ามประแป้ง
#ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
#งดเวทีโค้ก
#ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
#ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น