ประกาศจากชมรมผู้สูงอายุแสนสุข

ประกาศจากชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ?

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม 2565

ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกประจำปี ตามปกติได้ที่

ห้องสำนักงานศูนย์ฯ (ชั้น 1) ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข (หลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข) ในวันและเวลาราชการ ☎️ 038-111024