การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรม : สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3819 - 3512 (วัน/เวลาราชการ)