ขอปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการชั่วคราว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เนื่องด้วย ตำรวจภูธรภาค 2 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ของตำรวจภาค 2 ประจำปี 2567 โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันและแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ และลานจอดรถ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการชั่วคราว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 วัน ดังนี้

1. สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข

2. ลู่วิ่งยางสังเคราะห์และเส้นทางออกกำลังกาย

3. สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

4. สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร)

5. สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองแสนสุข