โครงการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 33 โครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 33 โครงการ ประกอบด้วย..

#ไตรมาส1 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 ) จำนวน 8 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนซอยข้าง (ร้านก๋วยเตี๋ยวกุ๊กกิ๊ก)

2.โครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางแสนล่าง เทศบาลเมืองแสนสุข งวดที่ 7

3.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเลี่ยงตลาดหนองมน (ตรงข้ามแกรนด์โฮม)

4.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 2 ซอย 3

5.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมระหว่างถนนบางแสนล่างและซอยนทีทิพย์

6.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบางแสนสาย 1

7. โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ข้างเมรุวัดตาลล้อม)

8.โครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางแสนล่าง เทศบาลเมืองแสนสุข งวดที่ 2

#ไตรมาส2 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566) จำนวน 8 โครงการ

9.โครงการซ่อมแซมเสา High Mast จำนวน 3 ต้น

10.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน งวดที่ 1 ,งวดที่ 2 ,งวดที่ 3

11.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเนตรดี ซอย 4 (ใกล้บ้านเลขที่ 2/3)

12.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ(ภายในถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย 2)

13.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสน-อ่างศิลา (ใกล้บ้านเลขที่ 158/1)

14.โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนลงหาดบางแสน (บริเวณห้างสรรพสินค้าแหลมทอง)

15.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน งวดที่ 5 , งวดที่ 6, งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)

16.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพันฒนา 2 (ใกล้บ้านเลขที่ 108/6)

#ไตรมาส3 (เดือนเมษายน – พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) จำนวน 3 โครงการ

17.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย 4 เหนือ (หน้าวัดแสนสุข)

18.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท ซอย 9 (ใกล้บ้านเลขที่ 33)

19.โครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางแสนล่าง เทศบาลเมืองแสนสุข งวดที่ 3 และ งวดที่ 5

#ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม - กันยายน 2566) จำนวน 14 โครงการ

20.โครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางแสนล่าง เทศบาลเมืองแสนสุข งวดที่ 4 และ งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)

21.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ใกล้บ้านเลขที่ 30/2)

22.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนทางเข้าวัดแสนสุข (ใกล้บ้านเลขที่ 45/1)

23.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 3

24.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (แยกสามท่อ)

25.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองแสนสุข งวดที่ 1

26.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย 2 ซอย 22 (ใกล้บ้านเลขที่ 236/1)

27.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่อเนกประสงค์แหลมแท่น

28.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมแท่น-เขาสามมุข

29.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ใกล้บ้านเลขที่ 158/11)

30.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ 74)

31.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางแสน - อ่างศิลา (สะพานคลองบางโปรง)

32.โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 2 (ข้างโรงเรียนนารานุบาล)

33.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมนวิลล่า)

****ตามเอกสารแนบ***

เอกสารแนบ

ไตรมาส 4 (เดือนก.ค.66-ก.ย.66)

ไตรมาส 3 (เดือนเมษา-มิ.ย.66)

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)