ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ด้วยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทงในหลายพื้นที่ของจังหวัดซลบุรี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งทุกปีผ่านมา ประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงบริเวณชายหาดบางแสน และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอยเพื่อเฉลิมฉลองในวันลอยกระทงดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

👉🏻ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข ขอแจ้งเตือนให้ประซาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ให้ระมัดระวังในการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงวันลอยกระทง และขอความร่วมมือมายังประชาชนทุกท่าน ดังนี้

1. ห้ามจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

2. ห้ามจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

3. ให้ระมัดระวังพร้อมตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพสายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะวัสดุไวไฟและเชื้อเพลิง ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย

4. เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมา หรือการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ งดดื่มของมึนเมาในขณะขับขี่

☎️หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอให้แจ้งหรือขอรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดซลบุรี โทร. 0-3838-1061, 0-3838-1065 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารแนบ - แบบ 1

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลลอยกระทง