เทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566


1.หลักสูตรการฝึกอบรมบาริสต้ามืออาชีพในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


2.หลักสูตรการฝึกอบรมการทำขนมไทยฟิวชั่น(หม้อแกง)ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


3.หลักสูตรการฝึกอบรมการทำผ้าคลุมไหล่พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


4.หลักสูตรการฝึกอบรมการทำขนมเปี๊ยะนมสดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


5.หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดดอกไม้แห้งในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


6.หลักสูตรการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบอาชีพในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข


?ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข สมัครผ่าน QR CODE ด้านล่าง

☎️หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-193582