ลอยกระทงบางแสนยุคใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ลอยกระทงบางแสนยุคใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

⏩️เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันลอยกระทงรักษ์โลก 1 กระทง 1 ครอบครัว และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงน้ำแข็ง กระทงขนมปัง งดใช้ลวด แม็กซ์ หมุด ตะปู งดกระทงโฟม หรือร่วมกันลอยกระทงออนไลน์ เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล🪷🌺🌸🌝

❌❌ห้ามลักลอบ ซื้อ ขาย พลุ ประทัด โคมลอย🎉บริเวณชายหาดบางแสน ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย!

#ผู้ขาย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

#ผู้จุดหรือปล่อย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดชลบุรีรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดพลุและปล่อยพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศ

โปรดช่วยกันเป็นหูเป็นตา...

☎️พบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้ง สภ.แสนสุข 038 385 412 , 092 427 7123 หรือ งานเทศกิจ เทศบาลเมืองแสนสุข 038 386 386

#กระทงรักษ์โลก

#ลอยกระทงบางแสน

#เทศบาลเมืองแสนสุข

#ห้ามซื้อขายพลุประทัดโคมลอย