ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 **ตามเอกสารแนบ**