รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

เอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะฯ