รับสมัครวิ่ง BANGSAEN 21 สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองอ่างศิลา เท่านั้น!

The Finest Running Event Ever (World Athletics Platinum Label)


สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองอ่างศิลา เท่านั้น!

ราคาพิเศษ 1,400 บาท

จำนวน 300 คน

รับสมัครระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เวลา 09.00 - 16.00 น.


หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-193520 ต่อ 310 (วัน/เวลาราชการ)