ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2566

รายชื่อร้านจำหน่ายอาหารงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ปี 2566

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ประเภทสินค้า

ชื่อร้านค้า

1

นายนิยม สวัสดีมงคล

ลูกชิ้นปลาทอด

ราชาลูกชิ้นปลาเยาวราช

2

นางสาวพรรณนิภา กสิโกศล

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม เย็นๆ

3

นางสาววิภา หอมปลื้ม

หมึกย่าง ไข่หมึกย่าง เครื่องดื่ม

นินิว หมึกย่าง

4

นางสาวปทุมพร ยิ้มแย้ม

ข้าวปิ้งงบ ไข่ต้ม

ครัวโชคหิรัญ

5

นางสาวสุนีย์ ชุ่มสอาด

ยำ เครื่องดื่ม

ยำแซ่บ

6

นางเช้า เชี่ยวชาญ

สเต็ก เครื่องดื่ม

สเต็ก

7

นางจิดาภา เกตุพันธ์

ยำแซ่บ น้ำ

เรือโบ้ทยำแซ่บ

8

นางสาวชุติมา จันทร์ดำ

อาหาร เครื่องดื่ม

ร้าน 3 แซ่บ

9

นางวันเพ็ญ สุวรรณคง

ยำทะเล ทะเลซีฟู้ด

ป้าหับ ยำแซ่บ

10

นายขนิษฐ์ศักดิ์ แซ่ก๊วย

ส้มตำ ยำ ย่าง

ตำ ยำ อร่อย

11

นางสาวธนภรณ์ ทองระอา

อาหาร เครื่องดื่ม

ร้านแรกทำตามสั่ง ล.1

12

นายพิทยา เกตพันธ์

ไก่ย่าง

ไก่เหลืองซิ่งบางแสน (เดียว)

13

นายพิทยา เกตพันธ์

เครป เครื่องดื่ม

ร้านเครปน้องนัน

14

นายพงษ์ธนิน ธนารัศมีพัทธ์

ยำทะเล

ยำ ยำ

15

นางสาวเอมปวีร์ ธนารัศมีพัทธ์

ทะเลดอง

อาหาร แซลมอน กุ้งดอง

16

นางสาวทัศนีย์ กิติธนัสศิลป์

อาหาร คอหมูย่าง

คอหมูย่างพันโล

17

นางสาวพรภินันท์ ธนารัศมีพัทธ์

อาหาร ของทะเลเผา

ทะเลเผา

18

นายวิภาค บุศราคำ

โตกียว เครป เครื่องดื่ม

น้องข้าวฟ่าง

19

นายทวน อินทไทร

ไก่เหลืองบางแสน

ไก่ย่างนายทวน

20

นางสาวสุดารัตน์ แหลมทอง

อาหารทานเล่น

ร้านมันฝรั่งทอด

21

นางสาวกรวิการ์ ชนะสงคราม

ไข่หมึกย่าง เนื้อหมึกย่าง

ไข่หมึกย่าง เนื้อหมึกย่าง พี่ปันปันกะเปปเปอร์

22

นางสาวอัญชัญ บุญภมร

ผลไม้รวม มะพร้าว ของดอง

โฟล + ปันปัน

23

นางสาวรัมภา บุญประเวศ

ไข่หมึกทอด

ร้านโอปอ

24

นางสาวประทุมทิพย์ ชุ่มช่วย

ซาซิมิ ยำแซลมอน

Silly salmon

25

นายไพศาล ไทรงามเอี่ยม

ปังเย็น น้ำแข็งใส ไอติม

ปังเย็นเมษา

26

นางสาวปราณี ไทรงามเอี่ยม

ไก่ย่าง ส้มตำ เครื่องดื่ม

ไก่ย่าง ส้มตำเจ๊นี

27

นางสาวจุฑามาศ ไทรงามเอี่ยม

ส้มตำ เครื่อง ยำ

ส้มตำ เครื่อง ยำ

28

นางราตรี จันทร์ดำ

เครื่องดื่ม

ร้านราตรี (เครื่องดื่ม)

29

นางเพชรอัมภรณ์ ฐิตะฐาน

ข้าวโพดอบเนย

เพชร ข้าวโพดอบเนย

30

นายปองพล ชลอยบุญ

ของทอด

เคซี่ (Daisy)

31

นายปองพล ชลอยบุญ

ของทอด

ทุกอย่าง 14 บาท

32

นางพัชนี อินทร์กล่ำ

กะเพรา-ไข่เจียว

เจ้าเต่า มูมมาม

33

นายนาวี อินทร์กล่ำ

ลูกชิ้นทอด

เจ้เต่า มูมมาม

34

นางสาวฉัตรมณี อินทร์กล่ำ

เครื่องดื่ม

เจ้เต่า มูมมาม

35

นายสมบูรณ์ เลิศธนมงคลสุข

ลูกชิ้น ไส้กรอกปิ้ง

เจ๊ตึ๋ง ลูกชิ้นปิ้ง

36

นายนฤพนธ์ อ่วมมา

เฟรนฟราย มันเขย่า โดนัท ขนมจีบ

เฟรนฟราย & มันฝรั่งเขย่า ดิว่ะ

37

นางอำนวย แก้ววิซิต

ส้มตำ ยำซีฟู้ด

ส้มตำ ยำปะล่ะ

38

นายสุวิทย์ เชี่ยวชาญ

หอยทอด เครื่องดื่ม

สุวิทย์ เชี่ยวชาญ

39

นายบุญชู มณีรัตนากรณ์

กาแฟ น้ำปั่น ขนมปังปิ้ง

Nakai Coffee

40

นายรุ่งรุจ ราชกิจ

ชาไข่มุข น้ำแข็งใส ซาลาเปา

ชาไข่มุข น้ำแข็ง ซาลาเปา

41

นางสาวฐาปนีย์ สินกลิ่นสุคนธ์

ไก่ทอด ลูกชิ้น

ป้าหลง

42

นางสมคิด เบญจธนรัตน์

ส้มตำ เครื่องดื่ม ลูกชิ้นทอด

สมคิด เบญจธนรัตน์

43

นายสมภพ น้อยแผ้ว

อาหาร เครื่องดื่ม

นุ้ย ล็อก 15

44

นางสาวสุธาวัลย์ น้อยแผ้ว

อาหาร เครื่องดื่ม

นุ้ย ล็อก 15

45

นางละเมียด เจริญสวัสดิ์

แจงลอน ขนุน น้ำ

แม่ละเมียด

46

นางวิไล สุภมาตรา

ข้าวไข่เจียว เครื่องดื่ม

แพน ไข่เจียว

47

นางสาวนงนุช สมหมาย

ทะเลทอด เครื่องดื่ม

ทะเลทอด

48

นางสาวกัลยกร ทองระอา

น้ำเพื่อสุขภาพ

ร้านพรรณี

49

นางยุพิน สนิทกูล

ไก่เหลืองย่าง ส้มตำ

ไก่เหลืองบางแสน ล.7

50

นางวิภาดา พ่วงโพธิ์

ไข่เจียว กะเพราราดข้าว

ป้าตุ๊กล็อก 16

51

นางวิภาดา พ่วงโพธิ์

น้ำเฉาก๊วยนมสด

ป้าตุ๊กล็อก 16

52

นางสาวช่อเพชร ชำนิสัมพันธ์

ก๋วยเตี๋ยว

โอ๋ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

53

นางสาวสรัญญาพร กัณห์ประเสริฐ

แมงกะพรุนย่าง

แมงกะพรุนย่าง

54

นางสาวกนกวรรณ หวลอาวรณ์

ขนมจีบ ข้าวขาหมู

คุณแอ๋วขนมจีน

55

นายบัญชา เวทย์สุขุมวิทย์

ขนมหวาน

ลูกตาล หน้าโจน

56

นายวุฒินันต์ ทวิชัย

ลูกชิ้นนิ่ง

ปิ่นตังษ์

57

นางสาวลาวรรณ์ ยิ้มชื่น

ส้มตำ ยำ

นิยมตำ

58

นางวิมลสิริ วานิชธัญทรัพย์

ไอศกรีม

นัทแอนด์กันไอศกรีม

59

นางสาวสมฤดี เสือหลง

เครื่องดื่ม

น้ำส้มปั่น เจ้ระ

60

นางนงนุช ประคองทรัพย์

อาหาร เครื่องดื่ม

มะพร้าว หมาล่า ข้าวหลาม

61

นางวิภา พิพัฒน์

ไอศกรีมกะทิ

ไอติมกะทิ ป้าวิภา

62

นางสาวกุลิสรา จิรนาถโชคอนันต์

น้ำพริก ข้าวหมาก ขนมของฝาก ไข่ครก ผลไม้แปรรูป

วสช. บ้านเกษตร วีถีบางละมุง

63

นางสาวธนิภา วชิราตรียากุล

เครื่องดื่ม น้ำผึ้งมะนาวสด

ญาดาภา น้ำผึ้งมะนาว

64

นางสาวเนาวรัตน์ กองสุทธิผล

โรตีกรอบ ทองม้วน ข้าวแตนน้ำแตงโม ขนมของฝาก

ขนมป้าแอ๊ว

65

นายจารุวัฒน์  ระฉัตร

มะม่วงเบา และ แก้วขมิ้น

น้ำลาย ส.

66

นางสาวชุติกาญจน์ ห้วยใญ่

ของกินเล่น

By ป้าจิ๊ ไส้กรอกอีสาน

67

นายยงยุทธ เย็นไธสง

ไก่ทอดสมุนไพร

ไก่ทอด

68

นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะวงค์

น้ำอ้อยคั้นสด

น้ำอ้อยคั้นสด by บ้านเห็ดขอน

69

นายธนเดช แก้วสุริยานุกุล

ทุเรียน น้ำมะพร้าว

อโรคยาสาระ

70

นายนำชัย มานะเจริญวณิช

ไข่หมึกทอด บาร์บีคิว

มัจฉา ทรงครรภ์

71

นางสาวฐิติญา ดีพร้อม

น้ำแข็งใส

เจ๊ตุ้มน้ำใส

72

นายอัจฉริยะ กีรติอรัญกุล

ขนม

แพนเค้กจิ้ว & ครอฟเฟิล

73

นางสาวแพรวพรรณ กีรติอรัญกุล

อาหาร

แจงลอน แม่นิภา

74

นางสาวศศิพัชร์ ชมสน

เครื่องดื่ม ไข่เจียว

ซ้อเรณู อาหาร และเครื่องดื่ม

75

นางสาวปภานิจ วรรัตน์

อาหาร เครื่องดื่ม

ขายเอาสังคม

76

นางดวงฤดี สร้อยระย้า

ยำทุกอย่าง

ยำวอนแซ่บ

77

นางสาวสาวิตรี ชะอุ่ม

อาหาร เครื่องดื่ม

Champions

78

นายสุรพงค์ จันทร์เรือง

อาหารทานเล่น

โจอี้ ถั่วต้ม-เกี๊ยวทอด

79

นางสาวนันท์มนัส จันทร์เรือง

อาหารทานเล่น

เจ๊นุ้ย หมูปิ้งนมสด-ถั่วต้ม

80

นางสาวจินดารัตน์ พิศดู

หมึกย่าง กุ้งแช่น้ำปลา

ตุ๊ก โต๊ะปลาหมึกย่าง

81

นางสาวบุปผารัตน์ อำนวยพรสถิตย์

ไอติมหลอด สายไหม ขนมไทย

น้องเอยโรตีสายไหม

82

นางสาวจุฑารัตน์ ชุมทอง

อาหาร ทานเล่น

ดวงแขมะขามเทศ ถั่วต้ม

83

นางสาวสมพิศ สอนเครือ

ส้มตำ ยำ

ส้มตำเจ๊โอ๋ ยำแซ่บ

84

นางสาวมาลิน สมคิด

ยำลูกชิ้นปลาเยาวราช,น้ำดื่ม

มิ้นยำลูกชิ้นปลาเยาวราช

85

นายเมษา  สิริตันหยง

อาหาร เครื่องดื่ม

ร้านสุดทางรัก

86

นางสาวจันทร์ฉาย เพียรพิเชฐชื่น

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

87

นายเชาวฤทธิ สามารถ

ก๋วยเตี๋ยว เป็ด-ไก่

ก๋วยเตี๋ยว เป็ด-ไก่

88

นายวัชระ อำนวยสิทธิโชค

ไก่ทอดเกาหลี

เน้นน่องชลบุรี

89

นางวารีรัตน์ อำนวยสิทธิโชค

ไก่ทอดเกาหลี

เน้นน่องชลบุรี

90

นางพิกุล ทองนพคุณ

เกี๊ยวปลาลวกจิ้ม ขนมจีบหมู

เกี๊ยวปลา เจ้กุล

91

นายนัฐกิจ ทองนพคุณ

ทองม้วนสด ยำลูกชิ้น ขนมจีบ

ทองม้วนสด คุณพัช

92

นายปฐมพงศ์ ถาวร

อาหาร ของทานเล่น หม่าล่า

หม่าล่า

93

นางสุนทรี อ้นจู

แกงเขียวหวานไก่

แกงเขียวหวานไก่ walking street บางแสน

94

นางสาวรัตนา เสวีวัลลภ

ข้าวหมกไก่

ข้าวหมกไก่ ตลาดปาร์คอิน

95

นายณรงค์ เจริญผล

ไส้กรอกนึ่ง ปลาระเบิด

ลุงป๊อด

96

นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมเกษร

ไข่หมึกย่าง

ไข่หมึกย่างใบตองเจ้าแรกเจ้าดังอ่างศิลา

97

นางสาววิจิตรา บัวเชย

ไส้กรอกปลากราย

ไส้กรอกปลากราย

98

นางสาววิไลวรรณ ประดิษฐ์

ข้าวแต๋น จ๊อปู

ข้าวแต๋น จ๊อปู คุณสาว

99

นางสาวธนพร ประสงค์เงิน

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 10 บาท

แม่หญิงกรณ์

100

นายคุณากร สิงหจารุ

ข้าวไข่เจียว คอหมูย่าง

ละม่อม ข้าวไข่เจียว คอหมูย่าง

101

นายนฤนารถ เอี่ยมเกษร

น้ำอ้อย

น้ำอ้อย คุณอ๊อด

102

นางณัฐวดี โยคะกุล

สตรอเบอรี่โยเกิร์ต

สตรอเบอรี่โยเกิร์ต

103

นางสาวฐิชากรณ์ ทองมี

น้ำโค้ก เกล็ดหิมะ

น้ำสเลอปี้

104

นายธีระวุฒิ ทรัพย์เอนก

เขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

เขียวหวานลูกชิ้นปลากราย บางแสน

105

นางอำไพ เย็นสุดใจ

น้ำผลไม้ปั่น กาแฟ

อำไพน้ำปั่น

106

นางสาวมนัญญา เย็นสุดใจ

มันฝรั่งเขย่า

มันเขย่า

107

นางสาวกมลวรรณ ทรัพย์เอนก

ไส้กรอกแดง

ไล้กรอกแดง Walking street บางแสน

108

นายคณิสร สรุปประเสริฐ

ข้าวไข่เจียว เครื่องดื่ม ไอศกรีม

มุมอร่อย BY อิ้ม เจ

109

นางสาวโซติกา นัยวัฒน์

มันทอด เฟรนฟราย

อาหารทอด กินเล่น

110

นายชัยวัฒน์ นัยวัฒน์

หอยนางรม กุ้งเผา

หอยนางรม กุ้งเผา แฟมิลี่

111

นางวรรนิภา บุบผามาลัย

ผลไม้ น้ำดื่ม

กิ๊บ ผลไม้

112

นางสาววีณา แสงกระจ่าง

อาหาร ข้าวโพดอบเนย

ข้าวโพดอบเนย วีณา

113

นางพิมพลอย มากน้อย

อาหาร น้ำแข็งใส

น้ำแข็งใส พิมพลอย

114

นายสุวิทย์ มากน้อย

อาหาร ยากิโซบะ

ยากิโซบะ สุวิทย์

115

นายพิพัฒน์ อินทรัตน์

บะหมี่ผัดขี้เมา

บะหมี่ผัดขี้เมา

116

นางหนูเล็ก อินทรัตน์

เกี๊ยว-กุ๊ยช่ายทอด

เกี๊ยว-กุ๊ยช่ายทอด

117

นางสาวภัทราพร อินต่าย

ไก่ทอดราดซอสเกาหลี

แป้งอ้อม ไก่ทอดราดซอสเกาหลี

118

นายสุวิทย์ อินบึง

เครปญี่ปุ่น

เครปโจรสลัดบางแสน

119

นายบลงกช จินดากุล

ไก่ทอดบุบอนชอน เอรส

ไก่ เอ รส

120

นางนวพร หอมหวล

หอยครก

เจ้ไผ่

121

นายนพพล มาลารักษ์

หอยนางรมสด ยำหอยนางรม

ป้าแต๋น อ่างศิลา

122

นางสาวณิชาพัชร์ สันทัด

เฟรนฟราย

ร้านเหรนฟรายชีส

123

นางสาวอรุณี ถวิล

ข้าวไก่ทอดเกาหลี

วันทนีย์ ไก่ทอดเกาหลี

124

นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย

ลูกชิ้น

บุญแรม

125

นายฐิติกร มานะเจริญวณิช

ข้าวไข่เจียว โป้งเหน่ง

ข้าวไข่เจียว 3 แฝด

126

นางสาววิมลวรรณ มานะเจริญวนิช

ไข่หมึกย่าง เฟรนฟรายชีส

ไข่หมึกย่างแม่กลอง

127

นางสาวอัญชัญ วิริยะ

น้ำแข็งใสโบราณ ถังหูลู่

น้ำแข็งใสโบราณ ถังหูลู่

128

นายรณกฤต แตงแก้ว

ซูซิย่างไฟ

ซูซิย่างไฟ

129

นางสาวจันทิมา สิริสุขเจริญชัย

ซูซิ ข้าวไข่ข้นซาบะ

อาหารญี่ปุ่น

130

นางสาวกมลวรรณ แตงแก้ว

บิงซูผลไม้สด เครื่องดื่ม

บิงซูเกล็ดหิมะนมสด

131

นางสาวกมลทิพย์ แตงแก้ว

ผลไม้ อโวคาโดปั่น เครื่องดื่ม

Smoothies Queen

132

นางสาวอรนุช โชคชัยพลุล

หมูย่างไร้ควัน

หมูย่างไร้ควัน

133

นางติ๋ม กองคำ

ข้าวโพด ผัดชีส /คลุกเนย

ข้าวโพดชีสยืด

134

นายวรนาถ โชคชัยพลกุล

เคบับ

เคบับ

135

นายมนตรี จันทร์กระจ่างศรี

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวเรือมนตรี

136

นางสายชล จันทร์กระจ่างศรี

ขนมเบื้อง

ขนมเบื้องสายชล

137

นายนรินทร์ ศิริตันหยง

แคปหมู

แม่สอางค์ทิพย์

138

นางสุชาดา ธรรมเสน

ก๋วยเกี๋ยวผัดปูเส้นจันทร์

เส้นจันทร์ผัดปู

139

นางสุชาดา ธรรมเสน

ยำผัก

ยำผักเพื่อสุขภาพ

140

นางสาวธนภรณ์ ตันฮะเส็ง

เกาลัดคั่ว

เกาลัด ตี๋เฮง

141

นายพงษ์พันธ์ มุททาหัตถากร

เกาลัด

ตี๋เฮง เกาลัด

142

นางสาวปนัดดา เสียงสังข์

เฉาก๋วยนมสด ไอติมถัง

เฉาก๋วยนมสด ไอติมหมุน

143

นางสาวจันทนา ควรชมชื่น

ทอด ยำ

แชมป์ทะเลทอด+ยำ

144

นางสาวมริษฎา นาคาภิรมย์

ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร

ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร

145

นางสาวจริยา ราศรีจันทร์

หมูทอด หมึกนึ่งมะนาว ข้าวกระเพราไข่ดาว

เจ้ส้ม

146

นางสาวรจนา ดีสุภาพ

ยำ

รส

147

นางสาวอมรา สมสามารถ

ขนม คอหมูย่าง หมูน้ำตก

อมรา พาณิช

148

นางสาวสมประสงค์ คงชุ่ม

ไส้กรอก

ไส้กรอกหมูวุ้นเส้น

149

นางสาวพิมพ์ใจ งามสม

น้ำลำใย ลอดช่องสิงค์โปร

บัวลอยกะทิสด

150

นางกนกพร พรหมเจริญ

กระเพราหมู น้ำ ข้าวเหนียวไก่

เจ๊ปู

151

นางโชติมณี ไววรกิจ

อาหาร เครื่องดื่ม

น้ำสมุนไพรมณีจันทร์ ทองม้วน

152

นางสาวอรัญญา สังขาว

ลูกชิ้นหมู 100 %

ลูกชิ้นหมูณิชาภัทร

153

นายมงคล ซ่อนจิ้ว

ไก่นกทาหมู

ไก่นกทาหมู

154

นางสาวฑิติยา เจริญสุข

อาหาร ทาโกะยากิ

ทาโกะยากิกรูมั้ง

155

นางกนกชล กียะสูตร

นำตาลสด แหนมทอด ผลไม้รวม

ตุ๊กตา

156

นางสาวเทิดขวัญ ถนอม

นมหมีปั่น ขนมกล้วยกรอบ ยำหอยนางรม

Monster Bear (มอสเตอร์ แบร์)

157

นายสิทธิชัย ยิ่งยงค์

ลูกชิ้น ไส้กรอก ปูอัดซุปแป้งทอง

ร้านลูกชิ้น 3 บาท

158

นายสุวรรณ์ กลีบฉวี

น้ำตาลสดบ้านแพ้ว มะพร้าวถอดเสื้อ

เฆม น้ำตาลสด

159

นายอดิศร แก้วหัสดี

ข้าวแต๋น ไส้กรอกย่าง ยำลูกชิ้น

ข้าวแต๋น ไส้กรอกย่าง ยำลูกชิ้น

160

นางสาวเบญจวรรณ รุ่งรส

ข้าวโพดอบเนย-ย่าง

ป้าดำ

161

นางสาวเบ็ญจา รุ่งรส

ปอเป้ยทอด บาบีคิว

เจ้มาศ

162

นางแน่งน้อย รุ่งรส

หม่าล่า

ป้าน้อย

163

นางสาวธันวดี มาลารักษ์

ข้าวไข่เจียว และไก่ทอด น้ำอัดลม

ข.ไข่เจียว

164

นางสาวสุอังคนา สอนศิริ

แมงกะพรุนย่าง ข้าวปลาแกะ

กันเอง

165

นางสาวธนัชพร ยืนยง

ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่ม

มะเมย์ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ

166

นางสุพรรณี ดวงคิด

เครื่องดื่มสมุนไพร

เก้ดื่ม

167

นางสาวกฤติยา กาลแก้ว

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำผึ้งมะนาว

168

นางสาวพันทกานติ์ ศิรกรทรัพย์

เครื่องดื่ม ผลไม้

น้องฟีม

169

นายมาโนช เกตุวัตถา

รถขายอาหาร (ฟู้ดทรัค)

อินเตอร์ ผัดไทย

170

นางสาวนภัสสร สุทธิวิเชียรโชติ

น้ำสมุนไพร

น้ำสมุนไพร อาม่า

171

นางสาวศรีสกุล แสงทอง

อาหาร ยำทะเล

เจ้จ๋า ยำทะเลบางแสน

172

นางสาวชมนภัส อู่ทอง

ไก่ทอดข้าวเหนียว

ไก่ทอดคนสิงห์

173

นางสาวอมิตตา อู่ทอง

หม่าล่าง บาบีคิว

บาบีคิว & หม่าล่า 3+

174

นายมนัส อินอุตร

น้ำสเล่อปี้

สเล่อปี้

175

นายกรอบชัย เทพรักษ์

ไก่ทอด-ข้าวเหนียว

ไก่ทอดนอนน้อย

176

นางสาวอรัญญา จำนงค์สุข

เนื้อย่าง

ม้ารียมเนื้อย่าง

177

นางสาวมะลิสา มะลีลี

ลูกชิ้นปิ้ง

 อาบัง ลูกชิ้นปิ้ง

178

นายวรพัชร นกสุข

ไอติมบุฟเฟ่ท็อปปิ้ง

WOW I-Tim (ว้าวไอติม)

179

นายปราโมทย์ อารีวงค์

ขนมหวาน

ขนมเบื้องน้องหญิง ดังทอง

180

นางสาวปราณี อารีวงค์

ข้าวโพดเงินล้าน

ข้าวโพดคลุกเนยน้องหญิง

181

นายไพโรจน์ อารีวงค์

ผัดไท

ผัดไท 20 บาท

182

นางสาวศมน ใบแบแน

ผลไม้ปั่น

ผลไม้ปั่นเอกะนา

183

นายวันชนะ บุญรอด

ขนมเบื้อง ถังแตก

ขนมเบื้อง-ถังแตก บังเอ

184

นางเฉลิมขวัญ จารึก

ไก่ทอด ข้าวหมกไก่

บังเดช (ข้าวหมกไก่)

185

นายชาตรี กำจัด

ข้าวกระเพรา

วันทนีย์ กระเพรา

186

นางสาวโชติกา สังข์น้อย

โค้กวุ้น (เกล็ดหิมะ)

จีจี้

187

นายพงษ์พันธ์ ชื่นเกษม

เฟรนฟราย ไข่หมึกย่าง

B Boy เฟรนฟรายชีส สดใส

188

นางสาวกัณธิมา คงสกุล

อาหาร

เจ๊เปานมโต ขนมจีบ ซาลาเปา

189

นางสาวศิริพรบัลลังค์

เฟรนฟราย คอนด็อก

นานา

190

นางสาวศิริลักษณ์ บัลลังค์

ขนมเบื้อง

ซามา

178

นายวรพัชร นกสุข

ไอติมบุฟเฟ่ท็อปปิ้ง

WOW I-Tim (ว้าวไอติม)

179

นายปราโมทย์ อารีวงค์

ขนมหวาน

ขนมเบื้องน้องหญิง ดังทอง

180

นางสาวปราณี อารีวงค์

ข้าวโพดเงินล้าน

ข้าวโพดคลุกเนยน้องหญิง

181

นายไพโรจน์ อารีวงค์

ผัดไท

ผัดไท 20 บาท

182

นางสาวศมน ใบแบแน

ผลไม้ปั่น

ผลไม้ปั่นเอกะนา

183

นายวันชนะ บุญรอด

ขนมเบื้อง ถังแตก

ขนมเบื้อง-ถังแตก บังเอ

184

นางเฉลิมขวัญ จารึก

ไก่ทอด ข้าวหมกไก่

บังเดช (ข้าวหมกไก่)

185

นายชาตรี กำจัด

ข้าวกระเพรา

วันทนีย์ กระเพรา

186

นางสาวโชติกา สังข์น้อย

โค้กวุ้น (เกล็ดหิมะ)

จีจี้

187

นายพงษ์พันธ์ ชื่นเกษม

เฟรนฟราย ไข่หมึกย่าง

B Boy เฟรนฟรายชีส สดใส

188

นางสาวกัณธิมา คงสกุล

อาหาร

เจ๊เปานมโต ขนมจีบ ซาลาเปา

189

นางสาวศิริพรบัลลังค์

เฟรนฟราย คอนด็อก

นานา

190

นางสาวศิริลักษณ์ บัลลังค์

ขนมเบื้อง

ซามา

191

นายนพเดช บุญประเสริฐ

ขนมเบื้อง

บังร็อบบี

192

นางสา สายชล โสดา

ไข่เต่า

นิมาลี

193

นางสาวถนอมวรรณ ประสาทพร

ขนมจีน

เจ้จุกขนมจีน

194

นายสุธี บุญประเสริฐ

เครื่องดื่ม

เพชร สุธี

195

นางสาวปาริชาต โพธิ์แก้ว

ของทอด

มายไก่ทอด

ร้านสินค้าพื้นเมือง(OTOP)งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ปี 2566

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ประเภทอาหาร

ชื่อประกอบการ

1

ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี

ผ้าทอมือซาโอริ พรมเช็ดเท้า ขนมทองม้วน และน้ำดื่ม

ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี

2

นางสาวรุ่งทิพย์ สว่างวงศ์

เสื้อผ้าคนโต

เสื้อผ้ามือสอง

3

นายปกรณ์ชัย สนั่นทอง

เสื้อยืด

เสื้อปกรณ์ชัย

4

นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

กิ๊ฟช้อป

5

นางสาวจินตนา พรมหู

กระเป๋า ของเบ็ดเตล็ดทั่วไป

กระเป๋าเก๋ๆ 50 บาท ทุกใบ

6

นางบุษบงค์ ผัดผ่อง

เสื้อผ้า

บุษบงค์กางเกงเล

7

นางบุษบงค์ ผัดผ่อง

เสื้อผ้า

บุษบงค์กางเกงเล

8

นางมณีรัตน์ ดีพร้อม

รองเท้า

ปุ๋ยรองเท้า

9

นายศุภสิทธิ์ ธรรมกุลา

แว่นกันแดด

BJ แว่นกันแดด

10

นายประดิษฐ ธรรมกุลา

น้ำหอม

น้ำหอม ประดิษฐ

11

นางภาวิดา ทองวิเชียร

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

ภาวิดา กระเป๋าสานแฟนซี

12

นางสาวประภาพรรณ์ แซ่ลี้

สบู่ บำรุงผิว-เล็บ แชมพู สมุนไพร

เอ็น แอล อาร์

13

นางวันสว่าง แก่สำโรง

ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ

Coco craft

14

นางสาวปินิดา เกตุภูงา

ตะกร้าสานเส้นพลาสติก

ปนิดา ตะกร้าสาน

15

นางกันตยาดา อิมพุ่ม

เสื้อผ้าไทย

กันตยาดา ผ้าไทย

16

นางสาวชัฎชาดา รัศมี

ของใช้ และของที่ระลึก

แอ๊ปเปิ้ลกิ๊ฟเก๋

17

นางสายพิณ บำเรอโชค

เสื้อผ้า

ป้างาม มานฝีมือ

18

นางกมลวรรณ เอฟเว่นซ์

ดอกไม้ดินปั้น

ดอกไม้ดินปั้น

19

นางกฤษณี สนั่นทอง

เสื้อเชิตชาย-หญิง

เสื้อผ้า OTOP สามมุข

20

นายชโยดมภ์ จันทร์เลิศฟ้า

บ้านดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

21

นางจันทร์เพ็ญ ไซยเสน

C & N ภาพปะสี

ภาพปะสี

22

นายวสันต์ ไชยเสน

ผลิตภัณฑ์แก้วเป่ารูปแบบต่างๆ

เป่าแก้วชลบุรี

23

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

เครื่องสนาม ผ้าเช็ดหน้า

อมร

24

นางสาวปริชาติ สุขพืชกิจ

แว่นตา

แว่นตาแฟชั่น

25

นายวรชาติ ชัยศุภลักษณ์

ผ้าขนหนู

ร้านอุดมยืนยง

เอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง