ปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ชั่วคราว ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566

เนื่องจากศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุขจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566 และจำเป็นต้องใช้สถานที่โดยรอบอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ในการนี้จึงขอปิดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ