ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) ชั่วคราว

ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) ชั่วคราว

ในวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2566

เนื่องจากจะดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณใต้หลังคาสระว่ายน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย จึงขอปิดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว


*หากการดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ขออภัยในความไม่ดวกค่ะ