ปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566

***ประชาสัมพันธ์***

ปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566

เนื่องจากใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมงาน Bangsaen 10-2023 ในการนี้จึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ขออภัยในความไม่ดวกค่ะ