ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครวิ่ง BANGSAEN 10 : 2023 #สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเขตตำบลแสนสุข เท่านั้น!!

Bangsaen 10” The Inspiration to The World Experience

วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง BANGSAEN 10 ระยะ 5K และ 10K

ราคา1,000 บาท จำนวน 300 ท่าน

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ****วันทำการเท่านั้น****

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการสมัคร

- ชื่อผู้รับโค้ด และผู้สมัครในระบบ ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

- โค้ดหมดอายุวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.59 น.(กรุณาสมัครภายในเวลาที่กำหนด)

- ห้ามโอนสิทธิ์ ห้ามจำหน่าย หากพบชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับโค้ดที่ออกให้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลข 038-193500 ต่อ 310 (วัน/เวลาราชการ)