ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุขการสอบถามข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระภาษี

สามารถชำระภาษีได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 243-1-00-326-4 ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองแสนสุข

หากโอนชำระแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอน (ภายในวันที่โอน)

ได้ที่ กองคลัง ทม.เมืองแสนสุข ID LINE : @919ttabb หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

**ทั้งนี้จำนวนที่โอนต้องเท่ากับยอดที่แจ้งเท่านั้น!

พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล และที่อยู่ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

☎️สอบถามเพิ่มเติม กองคลัง หมายเลข 0-3819-3506-7 (วัน/เวลาราชการ)