ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ เดือนกันยายน ประจำปี 2566

ปฏิทินการตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ เดือนกันยายน ประจำปี 2566?กันยายน 2566 : หยุดประกอบการ

- วันอังคารที่ 5,12,19 และ 26

หมายเหตุ : วันหยุดผู้ประกอบการ คือวันที่ไม่มีการค้าขาย ไม่กางร่มและเก้าอี้ผ้าใบ บริเวณชายหาด นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตามปกติ #หาดไม่ปิด