ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-SERVICE เทศบาลเมืองแสนสุข

การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-Service เทศบาลเมืองแสนสุข


ขั้นตอนและรายละเอียด

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (สแกน QR Code)

ระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2566

2. ศึกษาคู่มือการใช้งาน (สแกน QR Code)?

3. เริ่มชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566?️

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายแลข 038-193503 (วัน/เวลาราชการ)

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ

จะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะตามเดิม


“สะดวก สบาย ชำระค่าขยะออนไลน์ ง่ายนิดเดียว”


อำนวยความสะดวกโดย...เทศบาลเมืองแสนสุข