ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีที่ รพ.สต.แสนสุข

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่มีการตั้งครรภ์ สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีที่ รพ.สต.แสนสุข ได้ในวันที่ 7 8 9 10 และ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.

จำกัดวันละ 60 ท่านเท่านั้น

กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ