การเปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์📣📣

เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

📌สามารถยื่นขอใบอนุญาต ผ่านระบบ E-Service เทศบาลเมืองแสนสุข /สแกน QR Code ด้านล่าง

📌รายละเอียดคู่มือการใช้งาน สแกน QR Code ด้านล่าง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองช่าง หมายเลข 0-3819-3509 (วัน/เวลาราชการ)