การตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ ประจำปี 2566

จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข ตลอดจนกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองแสนสุข ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการกระจายรายได้ และส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และฟื้นฟูการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุขจึงอนุญาตให้มีการตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ และกำหนดวันหยุดของผู้ประกอบการดังนี้

 

เดือน

วันหยุดผู้ประกอบการ

มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566  

เมษายน 2566

ไม่มีวันหยุดประกอบการ ตั้งวางร้านค้าตลอดทั้งเดือน

(ช่วงปิดเทอมใหญ่)

พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566  (หยุดประกอบการทดแทนช่วงปิดเทอมใหญ่)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 (หยุดประกอบการทดแทนช่วงปิดเทอมใหญ่)

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 (หยุดประกอบการทดแทนช่วงปิดเทอมใหญ่)

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 (หยุดประกอบการทดแทนช่วงปิดเทอมใหญ่)

 

หมายเหตุ : วันหยุดผู้ประกอบการ คือวันที่ไม่มีการค้าขาย กางร่ม เก้าอี้ผ้าใบ บริเวณชายหาด นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตามปกติ

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบ