กปภ. เตือนภัย ❌❌❌ มีการโจรกรรมมาตรวัดน้ำในหลายพื้นที่ ❌❌❌

กปภ. เตือนภัย ❌❌❌ มีการโจรกรรมมาตรวัดน้ำในหลายพื้นที่ ❌❌❌