โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ " วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรโดย ดร.นนลณีย์ วรจรัสวิทย์ อาจารย์ประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม และสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

- สาธิตอาชีพการทำสลัดไก่กรอบครีมซอสมะนาว

- วิทยากรสรุปและให้คำแนะนำผู้เข้ารับการอบรมการคิดต้นทุนและเทคนิคการตั้งราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย

- ประเมินผลผู้เรียนและตอบข้อซักถาม 

วิทยากรโดย นางกัญญณัช คำแก้ว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้าวคนเมืองชลบุรี