โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี " วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(อาคารใหม่) ชั้น4 นำโดย นายณรงค์ไชย คุณปลื้ม นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ทางกองสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้าน และสตรีทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในด้านวิชาการและการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

- วิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

- ถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร โดยแพทย์โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา นำโดย พญ.ธนะนันท์ ตรงกมลธรรม  อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มและพว.ศุภรดา เตชะเสน ผู้จัดการแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ พร้อมกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพฟรี2รายการ ได้แก่ ตรวจวัดความดัน ตรวจมวลไขมันและกล้ามเนื้อด้วยระบบดิจิตอล

กิจกรรมช่วงบ่าย สาธิตอาชีพ การทำเครื่องดื่มเพื่อการประกอบอาชีพ

- การทำชาไข่มุก

- การทำชากุหลาบนมชมพู

วิทยากรสรุปและให้คำแนะนำในการนำไปประกอบอาชีพ โดยน.ส.วรรณกร ศรีทอง ครูผู้ช่วยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี