วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566”  ณ สนามกีฬาฯเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธี กล่าวคำขวัญวันเด็ก พร้อมให้โอวาท นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งภายในมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

- ลานกิจกรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน

- กิจกรรม PackBack แยก แลก ของ 

- ชุดการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

- ชุดการแสดงจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดราษฎร์ศรัทธา

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนสามมุขคริสเตียนวิทยา

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนวัดตาลล้อม

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนบ้านแหลมแท่น

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนวอนนภาศัพท์

- ชุดการแสดงจากโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

ในการนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มอบของที่ระลึก รวมถึงคุณแม่สติล คุณปลื้ม ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆที่ร่วมการแสดง และครูผู้ฝึกสอน นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดให้บริการ อาหาร ขนม และน้ำดื่ม แก่ผู้ร่วมงาน ดังนี้

- อาหาร ขนม น้ำดื่ม จากกองงานต่าง ๆ เทศบาลเมืองแสนสุข 

- น้ำแข็งใส ร้านธิดาอาหารทะเลแห้ง

- ขนมปังพี่บีล็อกเตียง

- ชานมไข่มุก คุณชัยยศและพี่บีล็อกเตียง

- ขนม น้องซัน จันทรเสนา

- ไอศกรีมแท่ง บางแสนมหานครและกลุ่มพลังบ้านใหญ่

- ขนมโป๊งเหน่ง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

- ข้าวเหนียวหมูปิ้ง บริษัท สถาปนิก เอ โอ ดี จำกัด

- ซูชิ หจก.พิชามณญ์ การโยธา

- ขนม บริษัท ที.อาร์.วาย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

- โดนัท บริษัทไอเดียทูอาร์ดิเทค จำกัด

- ขนมคุกกี้ ร้านไฮเวย์คาเฟ่ บางแสน

- น้ำส้มเกล็ดหิมะ ลูกชิ้นทอด อสม.แสนสุข และชุมชนหน้าเทศบาล

- ขนม มูลนิธิปลาดาว เดอะไทด์รีสอร์ท

- เบเกอรี่ น้ำผลไม้ บางแสนฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป

- ราดหน้า ร้านอาหารวังมุข