ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566" วันที่ 16-17 เมษายน 2566 ณ บริเวณชายหาดบางแสน