งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2567” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2567 นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- การแสดงบนเทวีของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

- ลานกิจกรรม (มูลนิธิปลาดาวเดอะไทด์รีสอร์ท, บริษัทสแกนดิเนเวียนวิลเลจ, โรงเรียนประภัสสรวิทยา ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนบางแสน, ชมรมการบินแสนสุข, สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี, คณะศึกษาศาสตร์ม.บูรพา, คณะดนตรีการแสดง ม.บูรพา, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี, คุณชลธิศ คุณอรุณรัตน์ ผลไกรเพชรและครอบครัว, คุณนวพร พวงย้อย และทีมนักสันทนาการ กองการศึกษา)

- ร้านอาหาร บริการฟรี! (กองงานเทศบาลเมืองแสนสุข และผู้ให้การสนับสนุน)