Ads 150416 Songkran

กำหนดการ

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน

ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2558

ณ บริเวณชายหาดบางแสน

...........................................................................

ภาคกิจกรรม

วันที่16 เมษายน 2558

เวลา 09.00 น.- เริ่มก่อพระทรายวันไหลบางแสน

เวลา 12.00 น.- การแข่งขันมวยทะเล รอบคัดเลือก

วันที่ 17 เมษายน 2558

เวลา 07.00 น.- พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป

- พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เวลา 09.00 น.- การแข่งขันสะบ้า

- การแข่งขันมวยทะเล (รอบตัดสิน)

- การสาธิตกีฬามอญซ่อนผ้า

- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว

- การแข่งขันชักเย่อ

- การมอบรางวัลและของชำร่วย

ภาคการแสดง

วันที่ 16 เมษายน 2558

เวลา 18.00 น.- MC เปิดเวที

เวลา 18.30 น.- copy show ติ๊ก ชีโร่ – อ่างเถิดเทิง

เวลา 19.30 น.- ช่วง Time Out

เวลา 20.00 น.- copy show ใบเตย

เวลา 21.10 น.- บิว กัลยาณี

เวลา 22.40 น.- บ่าววี

เวลา 24.00 น.-ปิด เวที

วันที่ 17เมษายน 2558

เวลา 09.00 น.- การแสดงของชมรมดนตรีไทย ข้าราชการบำนาญ

เวลา 10.30 น.- การแสดงลำตัด (จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

เวลา 12.00 น.- การแสดงวงดนตรี

เวลา 13.00 น.- copy show เบิร์ด – สายยัณห์ สัญญา

เวลา 14.00 น.- ช่วง Time Out

เวลา 14.30 น.- การแสดงวงดนตรี

เวลา 15.30 น.- แช่ม แช่มรัมย์

เวลา 17.15 น.- การแสดงวงดนตรี

เวลา 18.10 น.- ลูกปัด พิมพ์ชนก

เวลา 19.00 น.- พิธีเปิดงาน

เวลา 19.30 น.- ปอ หนิม AF

เวลา 20.30 น.- ยายแหวว ตีสิบ

เวลา 21.30 น.- รุ่ง สุริยา

เวลา 22.30 น.- เอก รังสิโรจน์

เวลา 23.15 น.- แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์

เวลา 24.00 น.- ปิดเวที

-----------กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม----------------------

เวทีโค้ก

วันที่ 16 เมษายน 58

เวลา 19.00 – 20.00 น.  เฮ้าแบรนด์ เดอะ โฬม

เวลา 20.00 – 21.00 น. สวย + หนุ่ม เดอะวอยซ์

เวลา 21.00 – 22.00 น. โลโมโซนิค

เวลา 22.00 23.00 น. เอบี นอร์มอล

 

วันที่ 17 เมษายน 58

เวลา 19.00 – 20.00 น. เฮ้าแบรนด์ เดอะ โฬม

เวลา 20.00 – 21.00 น. ซิล

เวลา 21.00 – 22.00 น. มัสเกตเทียร์

เวลา 22.00 – 23.00 น. ลิปตา