ผลการประกวด ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56"

นายธนวิช คำโสภา รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลชนะเลิศ

เจ้าของผลงาน : นายธนวิช คำโสภา
นายบุญญรักษ์ มั่งอ้น ขบวนแห่เพระโพธิสัตว์กวนอิม ฉื๋อปุยเนี๊ยว รางวัลดีเด่น ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : ขบวนแห่เพระโพธิสัตว์กวนอิม ฉื๋อปุยเนี๊ยว
เจ้าของผลงาน : นายบุญญรักษ์ มั่งอ้น
นายจักรินทร์ มีจั่นเพรช ถนนคนเดินบางแสน รางวัลดีเด่น ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : ถนนคนเดินบางแสน
เจ้าของผลงาน : นายจักรินทร์ มีจั่นเพรช
นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร สีสันยามค่ำคืน รางวัลดีเด่น ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : สีสันยามค่ำคืน
เจ้าของผลงาน : นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร เฉลิมฉลองพร่างพราว รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : เฉลิมฉลองพร่างพราว
เจ้าของผลงาน : นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
นายณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล แสงแห่งความสุข รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : แสงแห่งความสุข
เจ้าของผลงาน : นายณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล
นายบุญญรัษ์ มั่งอ้น แสงไฟและวงเวียน รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : แสงไฟและวงเวียน
เจ้าของผลงาน : นายบุญญรักษ์ มั่งอ้น
นายปารินทร์ ทรงวัฒนา 	คึกคัก ริมชายหาด รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : คึกคัก ริมชายหาด
เจ้าของผลงาน : นายปารินทร์ ทรงวัฒนา
นายณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล ดริฟเพื่อพ่อหลวง รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ดริฟเพื่อพ่อหลวง
เจ้าของผลงาน : นายณัฐฐาพันธุ์ แสวงผล
นายมงคล พงศ์คณาวัฒน์	ประมง 2 รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ประมง 2
เจ้าของผลงาน : นายมงคล พงศ์คณาวัฒน์
นายวุฒิกร อังวรกุล ภาพวาดบนหาดทราย รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ภาพวาดบนหาดทราย
เจ้าของผลงาน : นายวุฒิกร อังวรกุล
นายณัฐวุฒิ แนวสุข มาเล่นกันไหม รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : มาเล่นกันไหม
เจ้าของผลงาน : นายณัฐวุฒิ แนวสุข
นายพงศ์เทพ ใจเพชร ลิงเจ้าแม่ รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ลิงเจ้าแม่
เจ้าของผลงาน : นายพงศ์เทพ ใจเพชร
นายสมบัต์ ชัยสายัณห์ วอลเล่ย์บอลชายหาด รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : วอลเล่ย์บอลชายหาด
เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ ชัยสายัณห์
นายณัฐพงศ์ จำเนียรผล สุขใจไปกับครอบครัว รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : สุขใจไปกับครอบครัว
เจ้าของผลงาน : นายณัฐพงศ์ จำเนียรผล
นายภานุพงศ์ ช่างฉาย อยู่อย่างพอเพียง รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : อยู่อย่างพอเพียง
เจ้าของผลงาน : นายภานุพงศ์ ช่างฉาย
นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ อุ้มลูกชมวิว รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : อุ้มลูกชมวิว
เจ้าของผลงาน : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
นายสุริยา กลิ่นบัว welcome to วัดแสนสุข รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : welcome to วัดแสนสุข
เจ้าของผลงาน : นายสุริยา กลิ่นบัว
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ	เจดีย์ทราย ประเพณีวันไหลรางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : เจดีย์ทราย ประเพณีวันไหล
เจ้าของผลงาน : นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
นายจักรินทร์ มีจั่นเพชร เสน่ห์บางแสน รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : เสน่ห์บางแสน
เจ้าของผลงาน : นายจักรินทร์ มีจั่นเพชร
นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ความสุขกับเพื่อนฝูง รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ความสุขกับเพื่อนฝูง
เจ้าของผลงาน : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ บางแสนแดนแสนสุข รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : บางแสนแดนแสนสุข
เจ้าของผลงาน : นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร ร่วมฉลองพุธทชยันตี 2600 ปี รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ร่วมฉลองพุธทชยันตี 2600 ปี
เจ้าของผลงาน : นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ สว่างไสวแสนสุข รางวัลเกียรติยศ ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : สว่างไสวแสนสุข
เจ้าของผลงาน : นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายเสน่ห์บางแสน 56

1. อ.พิสิฐ เสนานันท์สกุล - ศิลปินนักถ่ายภาพไทย
2. ผศ. ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ - อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อ.สิปปกร แย้ม กสิกร - อาจารย์สอนถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. อ.อุทัย หวังพัชรพล - อาจารย์สอนถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. อ.ปานเพชร ร่มไทร - อาจารย์สอนถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56"

ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสนประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56"
กำหนดส่งผลงาน     ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556
ประกาศผล             วันที่ 16-19 มกราคม 2556
แสดงผลงาน           วันที่ 8-9 และ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-23.00 น.

รางวัลการประกวด
     ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลดีเด่น 3 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลเกียรติยศ 20 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 ใบรับผลงาน
 ใบสมัครประกวด ภาพถ่ายเสน่ห์บางแสน 2556
 หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

แนวความคิด
     1. เป็นภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "เสน่ห์บางแสน 56"
     2. เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ผลงาน
     1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาด 12x18 นิ้ว ถ่ายภาพจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยสามารถปรับแต่ง เติมสี (Process) โดยไม่ผิดจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ
     2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
     3. ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธาณะ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
     4. ต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ๆ ไม่ซ้ำเดิมกับผลการประกวดในปีที่ผ่านมา (สามารถเข้าชมผลการประกวดในปีที่ผ่านมาได้ที่ http://walkingstreet.co.th/photo-2011.html)
     5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ 16x22 นิ้ว ให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว
     6. ผู้ส่งผลงานต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก อีเมลล์แอดเดรส ชื่อภาพตามแบบฟอร์มกำกับผลงานใช้ชัดเจน
     7. ผู้ส่งผลงานต้องแนบซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับ บันทึกเป็น JPG file High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi 1 ภาพต่อ 1 แผ่นซีดี และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองติดหลังผลงาน 1 แผ่นต่อ 1 ภาพ
     8. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 (ในเวลาทำการ)
ที่ บจก. บางแสนมหานครพร๊อพเพอร์ตี้ (คลับเฮ้าส์) เลขที่ 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

วันติดสินผลงาน
     ในวันที่ 7-15 มกราคม 2556

ประกาศผลการตัดสิน
     ในวันที่ 16-19 มกราคม ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th และทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

จัดแสดงผลงาน
     ในวันที่ 8-9 และ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ถนนคนเดิน บางแสน


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
     ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377 หรือที่เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th หรือเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th