เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด 2 ล้านโดสแรก ประเดิม หมอ-พยาบาลภาคสนาม และปชช.กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุด อย่างทั่วถึง!!