โครงการชายหาดปลอดสูบบุหรี่

เทศบาลเมืองแสนสุข และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่นำร่อง ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดยห้ามมิให้สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ ตลอดจนทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดบางแสน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา 17 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเขตสูบบุหรี่ เป็นตู้สูบบุหรี่จำนวน 3 ตู้ และที่พักสูบบุหรี่โดยมีป้ายสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ จำนวน 16 จุด บริเวณถนนบางแสนสาย 1 ฝั่งตรงข้ามชายหาด

 1. บริเวณป้ายสถานตากอากาศแสนสุข
 2. บริเวณป้ายโรงแรมเดอะเซส
 3. บริเวณข้างห้องน้ำ ซอย 5
 4. บริเวณข้างห้องน้ำสีเทา
 5. บริเวณห้องน้ำด้านข้างเซเว่น – อีเลฟเว่น
 6. บริเวณถนนบางแสนสาย 1 ซอย 4
 7. บริเวณใกล้ที่เก็บเตียงผ้าใบ
 8. ศาลเจ้าพ่อแสน (ตู้สูบบุหรี่)
 9. บริเวณเซเว่น – อีเลฟเว่น โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
 10. บริเวณห้องน้ำ ซอย 3
 11. บริเวณเซเว่น – อีเลฟเว่น โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
 12. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ตู้สูบบุหรี่)
 13. บริเวณป้ายมหานครเกสต์เฮ้าส์
 14. บริเวณป้อมตำรวจ ซอย 1
 15. บริเวณป้ายจอดรถจักรยาน
 16. บริเวณป้ายห้องน้ำจอดรถ
 17. บริเวณป้ายสถานตากอากาศแสนสบาย
 18. บริเวณป้ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 19. วงเวียนบางแสน (ตู้สูบบุหรี่)