[18/05/2566] ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

        ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารสำนักงานเทศบาล (ใหม่) ชั้น 4  นั้น


        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ วันรายงานตัวเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุขจะประสานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารแนบ

ประกาศ

บัญชีเลือกสรรพนักงานจ้าง.pdf