ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ

ประกาศผลการสรรหาฯพนักงานจ้าง [เอกสารแนบท้าย]